Sanitat Forestal

El principal objectiu d’aquest grup de treball és investigar l’aplicació i l’optimització de la tecnologia sobre el control biològic de certes malalties forestals com la del xancre del castanyer o el fong defoliador de l’avet de Douglas.

Els patògens forestals constitueixen una amenaça creixent pels nostres boscos. Un món cada vegada més globalitzat i el lliure mercat han facilitat el moviment de material vegetal d’interès pels humans i per tant també l’entrada de nous patògens associats. La introducció de nous patògens, a més de comportar problemes sanitaris, pot tenir efectes negatius en el sector forestal en termes econòmics, ecològics i socials. És per tant un repte d’actualitat tant evitar introduir nous organismes com combatre’ls. En aquest sentit, l’estudi i coneixement dels microorganismes patògens, així com les relacions que s’estableixen amb els seus hostes, constitueixen avui dia la millor eina per fer front a aquesta problemàtica.

Els objectius de la línea de treball de Sanitat Forestal són:

Control biològic del xancre del castanyer

Fong defoliador de l’avet de Douglas

Els projectes i productes obtinguts en aquesta línia de treball els podeu trobar als següents enllaços:

Projectes

Productes obtinguts

Be Sociable, Share!