Eva Moré (Plantes Aromàtiques i Medicinals)

1970

E-mail

Formació acadèmica:

Formació no reglada en: política agrària comunitària, comerç exterior, producció ecològica de planta aromàtica i medicinal (PAM), geobotànica, fertilització, fotografia del medi natural, pla d’empresa, anàlisi econòmica del sector agrari, gestió de temps, redacció d’articles científics, protecció de dades, gestió de l’empresa agrària, gestió de projectes, marc lògic.

Idiomes: anglès (advanced), francès (avancé) i italià.

Experiència professional en PAM:

  • 1998: becaria projecte Life Medi Ambient sobre PAM ecològiques (UdL).
  • 1999-2012: tècnica especialista en economia i comercialització de PAM de l’Àrea de Productes Secundaris del Bosc, al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Assistència a jornades i congressos relacionats amb PAM: 4 internacionals i 7 nacionals.

Participació en congressos relacionats amb PAM: 4 comunicacions convidades, 4 pòsters, 1 comunicació voluntària.

Participació en contrates de recerca relacionats amb aspectes agroforestals i econòmics de PAM: 1 comarcal, 4 regionals, 4 nacionals, 5 europeus, 4 cooperació internacional.

Publicacions: 6 llibres i monografies, 21 col·laboracions en obres col·lectives. Edició del butlletí ACPPAM (2000-2008).

Altres mèrits:

Be Sociable, Share!