Trabaja
con nosotros
El Centre de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) implementa una estrategia de RRHH que incluye un Plan de Igualdad de Oportunidades. El Centre de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) cuenta con la mención de "Human Resources Excellence in Research" (HRS4R) de la Comisión Europea, que la reconoce como institución de investigación europea que promueve un ambiente de trabajo favorable y motivador. Los procedimientos de selección de personal siguen los principios del OTM-R.

Ofertas en curso
22-07-00002 Project Manager offer
22-07-00001 Tècnic/a especialista en gestió forestal i incendis forestals
22-05-00004 Scientific Communication Officer

Ofertas cerradas
22-06-00006 Tècnic/a en gestió de projectes
22-06-00005 Tècnic/a especialista en gestió forestal i biodiversitat
22-06-00004 Tècnic/a especialista en gestió forestal i incendis forestals
22-06-00002 Expert/a en sistemes d'informació geogràfica i planificació espaial multi-objectiu
22-06-00001 Técnic/o cualificado en simulación del estrés hídrico en matorrales (PROYECTO MATOSEG, Fundación Biodiversidad)
22-05-00005 Tècnic/a especialista en Micologia
22-05-00003 Tècnic/a en modelització de biodiversitat
22-05-00002 Junior Researcher in Socio-Economy & Governance
22-05-00001 Tècnic/a de suport a la recerca en el marc del projecte 'Sown forage mixtures for sustainable agroecosystems in the Mediterranean area (SUSFORAGE)'
22-04-00004 Tècnic/a en cartografia de la biodiversitat
22-04-00003 Post-Doctoral en relacions Sòl-Planta
22-04-00002 Contractació per tasques tècniques de l'Agència Nacional EFESC
22-04-00001 Cap de grup KTT I I+D al programa de Gestió Forestal Sostenible
22-03-00026 Tècnic/a especialista en gestió forestal multifuncional - PRÀCTIQUES
22-03-00025 Tècnic/a suport biodiversitat - PRÀCTIQUES
22-03-00024 Tècnic/a especialista biodiversitat - PRÀCTIQUES
22-03-00023 Tècnic/a especialista en gestió forestal i planificació forestal - PRÀCTIQUES
22-03-00022 Tècnic/a especialista de gestió de dades - PRÀCTIQUES
22-03-00021 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Resolució de problemes - PRÀCTIQUES
22-03-00020 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Creació de continguts digitals - PRÀCTIQUES
22-03-00019 Tècnic/a especialista contractació administrativa: digitalització de processos en la implementació del GEEC 2.0 - PRÀCTIQUES
22-03-00018 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - PRÀCTIQUES
22-03-00017 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - PRÀCTIQUES
22-03-00016 Tècnic/a especialista en RRHH en administracions públiques - PRÀCTIQUES
22-03-00015 Tècnic/a en contractació administrativa i procediment administratiu - PRÀCTIQUES
22-03-00014 Tècnic/a suport àrea de serveis - PRÀCTIQUES
22-03-00013 Tècnic/a especialista en Sistema de gestió dels sistemes de qualitat i medi ambient ISO/EMAS - PRÀCTIQUES
22-03-00012 European Project Deputy Coordinator offer
22-03-00011 Gestor/a de dades d'investigació
22-03-00010 Tècnic/a en informació i planificació de la conservació de la biodiversitat
22-03-00009 KTT D+I specialist in computational science for environmental modelling and forest planning
22-03-00008 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00007 Personal Investigador en Formació especialista en Química Analítica
22-03-00006 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00005 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00004 International Project Manager
22-03-00003 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00002 Disseny i Gestió de grans bases de dades de biodiversitat
22-03-00001 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-02-00005 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-02-00004 Post-Doctoral position on bird spatial modelling and monitoring research in Europe
22-02-00002 Tècnic/a en ciència de dades d'ecosistemes forestals
22-02-00001 Contractació per la coordinació del Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
22-01-00001 Tècnic/a en Gestió Forestal Multifuncional
21-12-00007 Post-Doctoral offer within the Project H2020 FIRE-RES
21-12-00006 Especialista investigador/a en el cultivo hongos de interés económico
21-12-00005 Part-time researcher on agriculture-wildfire offer
21-12-00004 Especialista Recercador/a en Sanitat Forestal
21-12-00003 Post-Doctoral offer in fluvial dynamics and riparian vegetation
21-12-00002 Offer in biodiversity restoration & ecosystem services provision
21-12-00001 Tècnic/a en relacions diversitat florística i fertilitat del sòl
21-11-00007 Tècnic/a en Política Forestal i Governança
21-11-00006 Expert/a en conservació de la biodiversitat en sistemes forestals
21-11-00005 Tècnic/a de suport en Silvopastoralisme
21-11-00004 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per al monitoreig d´ocells i ratpenats
21-11-00003 Expert/a en gestió de dades i coordinador de projectes
21-11-00002 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l´estudi d´ocells
21-11-00001 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l´estudi d´ocells
21-03-00003 Contractació per a la preparació del dossier exempció nitrats
21-05-00001 Contractació per la coordinació Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
21-04-00003 Recercador/a en estudi de ratpenats
21-05-00002 Direcció adjunta de transferència
21-05-00003 Expert/a en maquinària i aprofitaments forestals
21-05-00004 Expert/a en gestió de bases de dades i anàlisi d´escenaris forestals
21-06-00001 Post-Doctoral offer in forest hydrology and ecohydrological modelling
21-06-00005 Tècnic/a en inventari i seguiment de biodiversitat
21-06-00002 Recercador/a en gestió silvopastoral
21-06-00004 Post-Doctoral offer in forest modelling
21-06-00003 European Project Manager offer
21-05-00005 Expert/a en programació i gestió de Bases de Dades
21-06-00006 Modelling applications & biodiversity big data management
21-08-00002 Tècnic/a especialista en gestió multifuncional i planificació forestal
21-08-00001 Administratiu/va
21-07-00001 European Project Deputy Coordinator offer
21-08-00003 Especialista KTT D+I en gestió forestal i sistemes agroforestals
21-09-00001 Especialista recercador/a en tractament de dades i anàlisis estadístics
21-09-00002 Tècnic/a de camp - Auxiliar de laboratori
21-09-00003 Tècnic/a de suport inventaris micològics i processat de mostres
21-09-00004 Postdoctoral offer on plant isotope studies in Mediterranean Agro-ecosystems
21-10-00001 Tècnic/a especialista en química analítica